Admirable Bolete (Aureoboletus mirabilis) Oregon mushroom hunting

Admirable Bolete (Aureoboletus mirabilis) Oregon mushroom hunting